<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Patient til Patient

Som patientstøtte eller frivillig forælder kan du hjælpe andre hjertepatienter eller forældre ved at tale om livet med en hjertesygdom. Hjerteforeningens patientstøtter og frivillige forældre er frivillige, der enten selv er ramt af hjertesygdom eller har et barn med en hjertesygdom, men er kommet til et punkt, hvor de har lyst og overskud til at hjælpe andre i en lignende situation videre i livet gennem samtale. Hjerteforeningen bruger patientstøtter og frivillige forældre på hospitaler, og Hjerteforeningen har pt. aftaler med seks hospitaler. Det drejer sig om:

 • Herlev hospital (Patientstøtter)
 • Bispebjerg Hospital (Patientstøtter)
 • Odense Universitetshospital (Patientstøtter)
 • Viborg/Skive sygehus (Patientstøtter)
 • Skejby sygehus (Frivillige forældre)
 • Rigshospitalet (Frivillige forældre)

Desuden bruges patientstøtter til ad hoc samtaler i Hjerteforeningens rådgivninger, og til at ringe ud til hjertepatienter som gratis har meldt sig ind i Hjerteforeningen, og som efterfølgende ønsker at blive kontaktet af en patientstøtte. Hvad skal jeg kunne som patientstøtte eller frivillig forælder? Du skal:

 • Have personlige kompetencer og erfaringer i at leve med eller have et barn med en hjerte-kar-sygdom
 • Være afklaret i forhold til din egen hjertesygdom/ dit barns hjertesygdom
 • Have lyst til at indgå i et netværk af patientstøtter eller frivillige forældre
 • I mødet med den anden være fordomsfri, respektfuld og empatisk
 • Have kommunikative og medmenneskelige egenskaber
 • Kunne være tilstede uden at påtage dig ansvar for at løse problemer
 • Have forståelse for krisereaktioner og forskelligheden i reaktioner
 • Som patientstøtte/ frivillig forælder skal du desuden have tilstrækkelig tid til at yde en frivillig patient-/ frivillig forældre indsats og være indstillet på at deltage aktivt i uddannelse og efteruddannelse.

Som patientstøtte/frivillig forælder forventer vi, at du:

 • Deltager på basiskursus for patientstøtter og frivillige forældre
 • Som patientstøtte kan tage 2 vagter om måneden af 2-3 timers varighed
 • Som frivillig forælder kan tage 1 vagt pr. måned af 2-3 timers varighed
 • Deltager i obligatoriske møder som:
  • Supervision med resten af patientstøttegruppen eller forældregruppen
  • FUS (frivillig udviklingssamtale) ved din kontaktperson i Hjerteforeningen
  • Opdateringskursus 2 gange om året i Hjerteforeningens rådgivninger

Hvordan bliver jeg patientstøtte eller frivillig forælder? Kontakt din lokale rådgivning Din lokale rådgivning inviterer dig ind til en samtale, hvor I sammen kan afstemme forventninger og gensidigt finde ud af, om det frivillige arbejde som patientstøtte eller frivillig forælder er noget for dig. Inden du kan starte som patientstøtte eller Frivillig forælder, skal du på et basiskursus. Basiskursus Hvis du efter samtalen går videre i forløbet, vil du blive inviteret på et basiskursus. På dette kursus bliver du klædt på til rollen som patientstøtte/ frivillig forælder. Du vil blandt andet blive undervist i at være tilstede i samtalen uden nødvendigvis at skulle løse problemer. Kurset giver dig en større indsigt i, hvad det vil sige at arbejde som patientstøtte/ frivillig forælder. Det er derfor helt legalt at takke nej til det videre arbejde som patientstøtte/ frivillig forældre, hvis du finder ud af, at det ikke er noget for dig.

Du kan læse mere i Håndbog for patientstøtter, frivillige forældre og ung til ung støtter