Blodtryksmåling (aktiviteten er stoppet)

blodtryksmaaling-1

Hjerteforeningen har efter grundig overvejelse besluttet at stoppe aktiviteten blodtryksmåling.

Blodtryksmåling har eksisteret som aktivitet i Hjerteforeningen gennem mange år, og har på mange måder været en stor succes. Aktiviteten har været båret af dygtige og omhyggelige frivillige, der har sat en stor ære i at udføre grundige målinger af borgere på messer, apoteker, ved arrangementer og øvrige aktiviteter.

Aktiviteten har specielt lokalt været med til at skabe synlighed for Hjerteforeningen og har bidraget til at skabe opmærksomhed om vigtigheden af at kende sit blodtryk.

Til de mange lokalforeninger og frivillige, som har ydet en stor indsats på netop denne aktivitet, skal der lyde en kæmpe tak for indsatsen.

Hvorfor stopper aktiviteten?

Den faglige anbefaling, baseret på omfattende forskning på blodtryksområdet, er tydelig.  Der er ikke sundhedsfagligt belæg for at foretage enkeltstående blodtryksmålinger i de rammer, som Hjerteforeningens frivillige arbejder under. Bekymringen er, at vi måler værdier, der ikke er retvisende. Korrekt blodtryksmåling indebærer nemlig, at blodtrykket skal måles over en periode og i rolige og kendte omgivelser.

Hjerteforeningen ønsker ikke at opretholde en aktivitet, der kan så tvivl om Hjerteforeningens faglige troværdighed og/eller evidensbaserede tilgang til forebyggelse. Derfor har vi valgt at stoppe aktiviteten, og blodtryksmåling ophører hermed dags dato.

Hvor kan jeg læse om de sundhedsfaglige anbefalinger?

Vi har samlet den tilgængelige viden om blodtryk og forhøjet blodtryk på Hjerteforeningens hjemmeside, hvor du også kan læse om anbefalingerne ift. at måle sit blodtryk.

Ønsker du at dykke nærmere ned i litteraturen på området, så kontakt din Frivilligkonsulent eller ring til Hjertelinjen.

Hvad gør jeg med blodtryksapparaterne?

Hjerteforeningen har stillet blodtryksapparater til rådighed for lokalforeninger og klubber, og som naturligvis skal returneres. Medbring apparaterne på regionsmøderne i oktober i en tillukket pose eller kasse, og skriv navnet på din lokalforening eller klub og antal. Husk også manchetter og andet tilbehør.

Er I ikke repræsenteret på regionsmøderne, så kontakt din frivilligkonsulent for en alternativ løsning.

Hvordan orienterer jeg mine lokale samarbejdspartnere?

Hjerteforeningen orienterer Matas og Medidyne om aktivitetens ophør, men har du derudover et lokalt samarbejde (fx et apotek, lægehus, messe, o.l.) så kan du orientere dem ved at benytte skabelonen her på siden.

Jeg har flere spørgsmål?

Kontakt meget gerne din frivilligkonsulent, som står til rådighed, og deltag på regionsmøderne, hvor direktør Anne Kaltoft også vil svare på spørgsmål.

Vi håber, at I fortsat vil være med til at skabe synlighed for Hjerteforeningen og dialog med borgerne. Det er nemlig fortsat helt afgørende for Hjerteforeningen at formidle budskabet om, at det er vigtigt at kende sit reelle blodtryk.

Bliv en del af fællesskabet og Hjertesagen!

Klik på knappen og udfyld formularen - så kontakter vi dig!