<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Landsindsamling

Om landsindsamlingen
Hjerteforeningen har fået tilladelse til at afholde landsindsamling i 2016, 2017 og 2018. Hvis vi formår at gøre landsindsamlingen i vores regi bæredygtig på de tre år, får vi tilladelse til at fortsætte i mange år fremover.

2016 var første år, hvor Hjerteforeningen gennemførte en landsindsamling. Hjerteforeningens primære målsætning med at gennemføre en landsindsamling er at samle midler ind til forskning i hjerte-kar-sygdomme samt forebyggelse, patientstøtte og rådgivning. Sekundært er målet at øge kendskabet til Hjerteforeningen som interesseorganisation over for en bredere og yngre målgruppe i den danske befolkning.

Dynamoen er frivillige hænder
Landsindsamlingen kan kun lade sig gøre på grund af det frivillige engagement, som flere tusinde frivillige bidrager med på landsbasis. Både i forhold til at koordinere og indsamle på selve dagen, men også i det forberedende arbejde i forhold til at mobilisere indsamlere, finde lokaler, lave bankaftaler og meget mere. Det er både Hjerteforeningens eksisterende frivillige, som engagerer sig, men også i høj grad danskere, uden tilknytning til Hjerteforeningen, der deltager som frivillige indsamlere og koordinatorer.

Meld dig allerede nu til 2017
D. 30. april 2017 afholder Hjerteforeningen igen landsindsamling, og du kan allerede tilmelde dig nu.

Tilmeld dig som indsamler eller koordinator her

Landsindsamlingen 2016 – fakta og evaluering
Årets slogan var: Danmark banker for hjertet

Dato for afholdelse: 24. april 2016

Mål: 2550 indsamlere /kr. 2.550.000,-

Resultat: 2883 indsamlere/kr. 3.252.548,-

Hjerteforeningens første landsindsamling har overordnet været en succes. De fastsatte mål for både indsamlingsresultat, indsamlere samt antal koordinatorer er indfriet, og kampagnen er vel gennemført. Kampagnen er med TV og sociale medier nået bredt ud til danskerne, og har dermed rørt mange potentielle indsamlere og skabt synlighed for Hjerteforeningen. Årets kampagne har allerede nu ”sat scenen” for næste års landsindsamling i 2017.

Der har været afholdt en grundig evaluering, som har inkluderet alle involverede parter i kampagnearbejdet, herunder også de frivillige. Vi har gjort os mange erfaringer undervejs i forløbet, og evalueringen har yderligere bidraget med mange konstruktive input og ønsker for næste års landsindsamling i 2017, hvilket danner en god base for planlægning af næste års indsamling.

Tak for en stor og fælles indsats!

Link til evalueringen af landsindsamlingen 2016