<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Uddannelse for frivillige ledere

Har I lyst til:

 • At få ekstra støtte i sidste halvår ar 2019 til at udvikle jeres lokalforening?
 • At få redskaber og opmærksomhedspunkter til at styrke jeres frivilligfællesskab?
 • At blive inspireret af andre lokalforeninger på tværs af landet?

Så synes vi, at I skal overveje at søge om at komme med på frivilliglederuddannelsens hold 3, som starter i september 2019.

På uddannelsesforløbet kommer vi omkring temaer som:

 • Engagement og motivation
 • Konfliktforståelse
 • Anerkendende kommunikation
 • Forskelligheder som styrke ud fra Ned Hermanns whole brain model
 • Frivillig organisering og koordinering (herunder frivilligroller, aktivitetsoverblik, inspiration til organisering)

Det er temaer, som styrker fundamentet for en velfungerende frivilliggruppe. Redskaberne og opmærksomhedspunkterne fra uddannelsesweekenden er tænkt som ekstra støtte og hjælp I løbende kan hive ned fra hylden efter behov.

Det skal I afklare inden I tilmelder jer:

 • At I er enige i den lokale bestyrelse om, at I vil deltage og at minimum 3-4 kan deltage på den obligatoriske uddannelsesweekend d. 14. og 15. september på Brogaarden i Middelfart.
 • At I som lokalforening er motiveret for at indgå i et udviklingsforløb.
 • At I efter uddannelsesweekenden vil prioritere opfølgning på uddannelsesweekenden ved jeres bestyrelsesmøder frem til jeres generalforsamling i 2020. Det indebærer bl.a. deltagelse af jeres respektive frivilligkonsulent. Dette med henblik på at konkretisere og anvende de redskaber/opmærksomhedspunkter, som giver mening for jer og følge op på jeres fokusområder.

Tilmeldingen er åben
I tilmelder jer via dette link: https://forms.gle/imft5zX6jWnrGuDc9
I skal give en samlet tilmelding, hvori I oplyser lokalforening, deltageres navne og rolle i lokalforeningen, samt jeres fælles motivation som lokalforening for at deltage i forløbet.

Tilmeldingsfrist
T
ilmeldingsfristen er d. 7. juni.
Herefter sætter vi holdet ud fra en vurdering af, at der skal være en geografisk spredning, samt at I kan deltage med minimum 3-4 deltagere. I vil få besked inden juli, om I har fået plads på holdet.
Der er plads til 40 deltagere i alt på holdet. Det vil sige, at der er plads til ca. 2 lokalforeninger pr. region, og der er først til mølle pr. region.

Har I spørgsmål?

Så kontakt Sara Kudsk-Iversen på saraki@hjerteforeningen.dk eller ring på 23 31 93 46