Materiale til Hjerteforeningens repræsentantskabsmøde 2022

dokumentertilgf-1

MØDET HAR FØLGENDE DAGSORDEN JF. VEDTÆGTERNES § 5, STK. 4:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Valg til bestyrelse i henhold til § 6

5. Valg af statsautoriseret revisor

6. Behandling af fremsatte forslag til dagsordenen:

6a. Forslag om ændring af bestyrelsens størrelse og sammensætning
 Forslaget er fremsat af Hjerteforeningen Frederiksberg og 20 øvrige         lokalforeninger i Region Hovedstaden som medforslagsstillere

6b. Forslag om revision af Hjerteforeningens vedtægter
Forslaget er fremsat af Hjerteforeningens bestyrelse

7. Eventuelt

 

BILAG

Bilag 1: Program
Bilag 2: Hjerteforeningens repræsentantskab 2022
Bilag 3: Bestyrelsens indstillinger
Bilag 4: Årsregnskab 2021
Bilag 5: Valg til Hjerteforeningens bestyrelse
Bilag 5a: Motivation – kandidater til bestyrelsen
Bilag 6: Hjerteforeningens vedtægter
Bilag 7: Forslag til ændring af bestyrelsens størrelse og
sammensætning
Bilag 8: Information om samlet revision af Hjerteforeningens
vedtægter
Bilag 8a: Forslag til revision af Hjerteforeningens hovedvedtægter
Bilag 8b: Forslag til revision af standardvedtægter for lokalforeninger
og klubber

Du kan hente ovenstående bilag ved at klikke på de røde bokse ude til højre

Bliv en del af fællesskabet og Hjertesagen!

Klik på knappen og udfyld formularen - så kontakter vi dig!