Møder og kurser for bestyrelser

moederogkurser

Som bestyrelsesmedlem indbydes du hvert år til møder og kurser. Nogle har til formål at give dig indblik i Hjerteforeningens overordnede arbejde med projekter, forskning mm. Andre er en ramme for indflydelse og inspiration til gavn for indsatsen i lokalforeningen.

Møder og kurser særligt for bestyrelsesmedlemmer:

Regionsmøde - hvert år i oktober. På mødet præsenterer repræsentanter fra ledelsen status på projekter, opfølgning på strategi mm. Hele bestyrelsen kan deltage. Læs mere her.

Formandsmøde - 1-2 gange årligt i forår/efterår. Formænd og/eller næstformænd kan deltage. Læs mere her.

Repræsentantskabsmøde - hvert år i maj.

Repræsentantskabsmødet er Hjerteforeningens øverste myndighed, hvor bestyrelsen vælges. Mødet er for delegerede (antal defineres af lokalforeningens medlemstal). Hvert andet år er mødet udvidet med en frivilligdag, som er for hele bestyrelsen. Læs mere her.

Regionskursus - Hvert andet år. Heldagskursus med inspiration, workshops mm. Hele bestyrelsen kan deltage.

I 2021 erstattes Regionskursus af digitale kurser i løbet af hele året. Tryk her for at tilmelde dig et kursus.

Introduktionsdag for nye frivillige - hvert år i foråret.

Dagen giver mulighed for at se hovedkontoret, møde chefer, projektledere m.fl. og høre om hvordan vi arbejder landsdækkende med forskellige emner.

Kurser for nye kasserer, web- og presseansvarlige m.fl.

Arrangeres løbende og efter behov. Typisk vil der være et behov efter generalforsamlinger, når der er udskiftet på disse poster. Dette er indeholdt i Kursusrækken 2021. Tryk her for at tilmelde dig et kursus.

Uddannelse for frivillige ledere - hvert år i september.

Uddannelsen er for hele bestyrelsen. Vær opmærksom på, at uddannelsen indebærer opfølgning, og at I skal søge om deltagelse i løbet af juni.

Du er også velkommen til at spørge din frivilligkonsulent, hvis du er i tvivl om, hvornår et møde eller kursus finder sted. Oplever du et behov, som ikke er en del af den nuværende årskalender, så kontakt os også gerne.

Besøg denne side for mere information.

 

Bliv en del af fællesskabet og Hjertesagen!

Klik på knappen og udfyld formularen - så kontakter vi dig!