Tilbage til forsiden
Ann Marie Panduro

Mulige foredragsemner:

  • Arv og testamente

Om foredraget
Arv og testamenter blev et omtalt emne i kølvandet på den danske tv-serie Arvingerne. Men det er relevant for mange mennesker at tage stilling. Hvis I gerne vil sætte arv på den lokale dagsorden, så er et arveforedrag en oplagt mulighed.

  • Hvem har i særlig grad behov for at oprette et testamente?
  • Hvordan kan man sikre sig, at pengene bliver fordelt efter ens ønske?
  • Hvor meget kan man bestemme over selv?

Det og andre spørgsmål kan man få svar på ved et foredrag med Hjerteforeningens chefjurist, Rie Panduro. Hun holder foredrag om arv og testamente rundt om i landet sammen med en lokal advokat, som er specialist i familie- og arveret. Sammen giver de en letforståelig gennemgang af reglerne om arv og testamente. Foredraget varer ca. 1½ time.

Hvert år giver Hjerteforeningen ca. 30 mio. kroner til forskning – penge der i høj grad stammer fra arveindtægter. En fjerdedel af Hjerteforeningens indtægter stammer fra arv, og mange af dem er øremærket til forskning. Hjerteforeningen lægger stor vægt på at være med til at skabe bedre overlevelseschancer og behandling for hjerte-kar-patienter.

Hvis I vil holde et arveforedrag
Hjerteforeningen betaler for at indrykke en annonce, og vi kan også hjælpe med en pressemeddelelse og udsendelse af invitation pr. e-mail. Lokalforeningen sørger for det praktiske ifm. afviklingen såsom et lokale, håndtering af tilmeldinger og evt. forplejning.

Materialer
Der uddeles et print af foredraget, som deltagerne kan tage noter i. Derudover bliver det muligt at bestille vores testamenteguide, hvor man kan læse mere.

Professionel baggrund:
Chefjurist - Arv og testamente

Arbejdsplads:
Hjerteforeningen

Pris:
0 kr

Kørselsgodgørelse:
Nej

By:
København


Tlf:
20149942

Træffes bedst:
Mail og telefon