Tilbage til forsiden
Astrid Duus Mikkelsen

Læge med 4års bred intern medicinsk klinisk erfaring fra fredelige ambulante til hyperakutte intensive forløb, i Danmark, Norge og Grønland. Som kliniker såvel som pårørende til hjertesygdom, har jeg førstehåndskendskab til de faglige, fysiologiske såvel som patientcentrerede aspekter. Jeg har mange års undervisningserfaring, og brænder for vidensformidling til præcis det publikum jeg må stå over for, uanset forsker eller lægmand.

Professionel baggrund:
Læge, PhD-studerende og forsker

Arbejdsplads:
Hjerteafdelingen, Rigshospitalet

Pris:
Efter aftale

Kørselsgodgørelse:
ja

By:
Hovedstaden


Tlf:
40928589

Mulige temaer for foredrag:
Hjertestop, AKS, arytmi (atrieflimmer, -flager, VT), pacemaker/hjertestarter (basic), hjertesvigt.

Max antal:
6 Foredrag pr. år