Tilbage til forsiden
Trine Veile

  • Psykiske reaktioner på det at have Hjertekarsygdom.
  • Psykiske reaktioner på at være hjertestopsoverlever
  • Den svære kommunikation ml patient og pårørende.
  • At være pårørende til en hjertepatient.
  • Stress og stresshåndtering i forbindelse med hjertekarsygdom.
  • Håndtering af kronisk sygdom/nedsat funktionsniveau.
  • Hjertepatienter, som følge af kemobehandling og de psykiske problematikker dette medfører.
  • Angst og ICD.

 

Alle foredrag vil være dialogbasserede, så der er mulighed for at spørge ind.

Professionel baggrund:
Klinisk psykolog.

Arbejdsplads:
Hjerteafdelingen, Vejle sygehus.

Pris:
4000 kr. 2 timers foredrag.

Kørselsgodgørelse:
Ja

By:
Vejle


Tlf:
25340013