Christian Christensen

Mulige foredragsemner

  • Angst og stress ved livstruende sygdom
  • At leve med sygdom og uvished.