Diana June Pedersen

Mulige foredragsemner: Hjertesygdom og psykologiske reaktioner, ansgt og depression, håndtering af sygdom for patienter og pårørende, mental trivsel, stress.

Læs mere

Mikkel Thorslund Rosendahl

Mulige foredragsemner: At opleve et hjertestop. At leve med en ukendt hjertesygdom. At leve med en ICD. At være ung, have mistet begge sine forældre og selv haft hjertestop to gange http://www.livetmedicd.dk/

Læs mere

Lene Theill

Mulige foredragstemaer: At gå sig rask efter en dødelig borrelia – en pilgrimsvandring på 818 km. En pilgrimsvandring på 1.000 kilometer ad Sølvvejen fra Sevilla til Santiago i Spanien. Hvilken camino skal jeg vælge, hvornår, hvordan og hvilket udstyr?

Læs mere