Forsikring

forsikring

Hjerteforeningens frivillige er dækket af Hjerteforeningens erhvervsansvarsforsikring og arbejdsskadeforsikring på lige fod med Hjerteforeningens medarbejdere:

Erhvervsansvarsforsikringen

Dækker frivillige mod erstatningsansvar for skade, som de måtte tilføje andre personer eller ting.

Arbejdsskadeforsikringen

Dækker frivillige, hvis de skulle komme ud for en ulykke og pådrage sig en personskade ved udførslen af det frivillige arbejde. Det er en forudsætning, at skaden kan anerkendes efter lov om forsikring mod følger af arbejdsskade. I så fald er det muligt at få dækket følgende:

  • Behandlingsudgifter
  • Godtgørelse for varigt mén
  • Erstatning for tab af erhvervsevne
  • Overgangsbeløb ved dødsfald
  • Erstatning for tab af forsørger
  • Godtgørelse til efterladte

Bestyrelsesansvarsforsikring

  • Dækker hvis en bestyrelse for en lokalforening/klub foretager sig ansvarspådragende handlinger, som gør, at 3. mand rejser erstatningskrav overfor Hjerteforeningen.

Yderligere forsikringsdækning i forbindelse med Landsuddelingen:

Biler og hunde

Hvis en indsamler bliver skadet af en hund eller en bil, er det hundeejerens eller bilejerens lovpligtige ansvarsforsikring, der skal dække. Indsamleren skal derfor straks kontakte hunde – eller bilejeren og få oplyst navn og adresse.

I tilfælde af skade

I tilfælde af en skade skal den frivillige kontakte frivilligkonsulenten i sit område.

I forbindelse med Landsuddelingen skal indsamleren kontakte teamet bag Landsuddelingen.

 

Bliv en del af fællesskabet og Hjertesagen!

Klik på knappen og udfyld formularen - så kontakter vi dig!