Retningslinjer for udgifter

godtgoerelse

På denne side kan du læse om retningslinjerne for forskellige områder og emner. Punkterne er ikke udtømmende men vejledende ift. de mest gængse henvendelser fra frivillige.

Det er bestyrelsens ansvar, at aktiviteter gennemføres i overensstemmelse med nedenstående retningslinjer og Hjerteforeningens formål i øvrigt.

Har du spørgsmål til nedenstående, så kontakt endelig din frivilligkonsulent.

Tjekliste ved ny kasserer

Tjekliste ved ny kasserer

Bliv en del af fællesskabet og Hjertesagen!

Klik på knappen og udfyld formularen - så kontakter vi dig!