Om Repræsentantskabet

Rep_billede_FN

Repræsentantskabsmødet er Hjerteforeningens øverste myndighed.

Repræsentantskabet består af:

  • formændene for lokalforeningerne, motionsklubberne og de landsdækkende klubber, subsidiært de pågældendes stedfortrædere, samt
  • én repræsentant yderligere for hver påbegyndt 1.250 medlemmer i hver lokalforening/motionsklub/landsdækkende klub udover indledningsvis 1.250 medlemmer i hver af samme
  • medlemmer af bestyrelsen

Alle repræsentanterne skal være bestyrelsesmedlemmer i en lokalforening/motionsklub/ landsdækkende klub.

Hjerteforeningens repræsentantskab mødes én gang årligt til ordinært repræsentantskabsmøde. Dette møde skal afholdes senest inden udgangen af maj.

Vedtægter i fulde ordlyd kan hentes til højre

Bliv en del af fællesskabet og Hjertesagen!

Klik på knappen og udfyld formularen - så kontakter vi dig!