Bestyrelsesmøder

DSC04019_Kjerumgaard_com

På bestyrelsesmøderne udveksler bestyrelsen information og ideer, planlægger aktiviteter og gennemgår økonomien.

Bestyrelsesmøderne er det forum, hvor bestyrelsen samler trådene. Der er ingen regler for, hvor mange bestyrelsesmøder der skal holdes, men det er en rigtig god ide at have faste aftaler om det. Frivilligkonsulenten deltager i generalforsamlinger og bestyrelsesmøder efter behov.

Gode råd til mødeafholdelse

• Udarbejd en mødeplan for møderne, så alle ved, hvor mange møder I skal holde (husk tid og sted)
• Send jeres dagsorden ud i god tid (minimum en uge før mødet)
• Forbered jer godt på de enkelte punkter på dagsordenen – send gerne baggrundsmateriale
• Start mødet med at vælge en mødeleder og en referent

Giv alle mulighed for at komme til orde

• Sørg for en hyggelig og afslappet stemning
• Opsummér og konkludér aftaler løbende, og aftal sidst på mødet, hvordan I følger op
• Tal engang imellem om jeres mødeform og mødekultur, så I finder den form, der passer jer.

Mødelederens opgave

Det er en god ide at vælge en mødeleder til alle bestyrelsesmøder.

Almindeligvis er det formandens rolle, men bestyrelsen kan også lade opgaven gå på skift. Mødelederens opgave er at sørge for, at dagsordenen bliver overholdt – og at tiden ikke løber fra jer. Mødelederen skal også sikre, at alle får mulighed for at ytre sig.

Referater

Der skal skrives referat af alle bestyrelsesmøder, og referatet skal sendes til frivilligkonsulenten og gerne til alle frivillige, dvs. både bestyrelsesfrivillige og frivillige uden for bestyrelsen.

Bestyrelsen skal sørge for, at referaterne klart beskriver, hvem der skal gøre noget, og hvornår det skal gøres (beslutningsreferater).

Gode råd til referatet

• Det bør fremgå, hvem der deltog, og hvem der var fraværende
• Beskriv kort mødets beslutninger
• Sæt navn på hvem der gennemfører beslutningen
• Skriv, hvornår beslutningen skal være gennemført
• Er der særstandpunkter, kan I vælge at gengive dem
• Notér den nye mødedato samt tid og sted.

 

Bliv en del af fællesskabet og Hjertesagen!

Klik på knappen og udfyld formularen - så kontakter vi dig!