Ansvar og roller

DSC04663_Kjerumgaard_com

Alle lokalforeninger og klubber er organiseret med en bestyrelse.

Det er bestyrelsens opgave at inspirere og lede den frivillige indsats. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at aktiviteterne stemmer overens med Hjerteforeningens vedtægter. En bestyrelse skal som tillæg til vedtægterne udarbejde en forretningsorden, der beskriver aftaler og spilleregler for bestyrelsens arbejde.

Man skal være medlem af Hjerteforeningen for at sidde i en bestyrelse. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, der holdes hvert år. Den består af tre til syv medlemmer plus op til to suppleanter. Suppleanterne må gerne deltage på bestyrelsesmøderne, og bestyrelsen kan vælge også at invitere aktivitetsansvarlige eller andre med til møderne.

Hjælp til gode Bestyrelsesmøder

Hjælp til gode Bestyrelsesmøder