Ansvar og roller

DSC04663_Kjerumgaard_com

Hjerteforeningens lokale bestyrelser er foreningens repræsentanter og aktører ude i landet.

I er ansigtet udadtil og bærer dermed rollen som formidlere af foreningens tilbud og rollen som brobyggere til viden om hjertesygdom og forebyggende aktiviteter.

I står for den folkelige forankring af foreningen og varetager dele af kontakten til både medlemmer, hjertepatienter og mulige samarbejdspartnere.

I står for at skabe fællesskaber, der giver tryghed for mennesker, der oplever hjertesygdom enten som patient eller pårørende.

Hjerteforeningen er stolte af de lokale bestyrelser, som jo 'er' Hjerteforeningen ude i landet og dermed en uundværlig del af foreningens dna.

Det er jeres opgave at inspirere og lede den frivillige indsats i netop jeres område.

I har det overordnede ansvar for, at aktiviteterne stemmer overens med Hjerteforeningens vedtægter.

I har desuden, som tillæg til vedtægterne, en forretningsorden, der beskriver aftaler og spilleregler for bestyrelsens arbejde.

Man skal være medlem af Hjerteforeningen for at sidde i en bestyrelse. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, der holdes hvert år.

Bestyrelsen består af tre til syv medlemmer plus op til to suppleanter.

Suppleanterne må gerne deltage på bestyrelsesmøderne, og bestyrelsen kan vælge også at invitere aktivitetsansvarlige eller andre med til møderne.

Du kan med fordel hente bestyrelsens årshjul, som en hjælp og dosmerseddel til bestyrelsesopgaven. Er der noget du er i tvivl om eller ønsker uddybet, så kontakt din frivilligkonsulent.

Hjælp til gode bestyrelsesmøder

Hjælp til gode bestyrelsesmøder

Bliv en del af fællesskabet og Hjertesagen!

Klik på knappen og udfyld formularen - så kontakter vi dig!