Formandsmøder

formandsmoeder

Formandsmøder afholdes regionalt 1-2 gange årligt i forår/efterår. Formænd og/eller næstformænd kan deltage.

På møderne deltager desuden den regionale frivilligkonsulent og evt. andre medarbejdere efter behov.

Frivilligkonsulenten sammensætter og udsender dagsorden, som alle formænd har mulighed for at bidrage til forud for mødet.

Formålet med mødet er at behandle de emner, som deltagerne finder vigtige og vedkommende. Ved mødet vil der derfor også være god mulighed for erfaringsudveksling mellem mødedeltagerne.

Regionsmøder - inspiration og fællesskab

Regionsmøder - inspiration og fællesskab

For nærmere information om kommende formandsmøder kontakt din frivilligkonsulent eller orienter dig under vigtige datoer.

Bliv en del af fællesskabet og Hjertesagen!

Klik på knappen og udfyld formularen - så kontakter vi dig!