Hjertebro – nyt samarbejde med erfaringsudveksling

lbucka

17 mar 2021

Indsendt af Margit Grome, Hjerteforeningen København S, redigeret af Lotte Bucka, [email protected]

De lokale hjerteforeninger i København og på Frederiksberg har startet et samarbejde, der hedder Hjertebro. Årsag til samarbejdet er et ønske om at udveksle erfaringer og dele aktiviteter med hinanden i de nærliggende lokalforeninger. Derfor startede hjerteforeningerne i København N/NV, S, V, K/Ø og Frederiksberg et samarbejde i december 2019. Der har været afholdt en del møder sammen med frivilligkonsulent(er) i Hjerteforeningen, og vi har haft god gavn af at have kontakt til hinanden. I starten var det fysiske møder, og senere virtuelle møder.

Dette samarbejde skulle:
• Skabe sammenhæng/ koordinere aktiviteter og tilbud
• Skabe et større sammenhold på tværs af byen
• Styrke fællesskabet
• Give mulighed for mere omkostningstunge arrangementer, da vi er flere om at dele udgifterne
• Give det enkelte medlem flere hjerterelaterede tilbud og mulighed for at se, hvad der rører sig i hele København/på Frederiksberg.

Desværre har risiko for coronasmitte gjort, at vi ikke har kunnet stable ret meget på benene. Men vi håber, at det snart bliver muligt med fysiske arrangementer.

Vi fik en ide til at prøve at afholde et webinar. Titlen var: Psykologiske reaktioner på COVID-19 og hvordan de kan håndteres. Det blev afholdt af klinisk psykolog Robert Ahm (LivsPsykologerne). Robert forsker i psykiske følger af hjertesygdom. Han bor på Fyn og afholdt webinaret derfra. Invitationen blev sendt ud samtidig til medlemmerne fra de lokalforeninger, der er med i Hjertebro. Efterfølgende blev det annonceret lokalt.

Webinaret blev afholdt den 4. februar 2021 i det program, der hedder Zoom. I webinaret fortalte Robert om, hvilke negative psykiske konsekvenser COVID-19 har for den danske befolkning med særligt fokus på hjertepatienter.

Der var et særligt fokus på områderne angst, depression og ensomhed. Man lærte mere om disse mulige følgevirkninger samtidig med, at man fik en række konkrete redskaber til at hjælpe sig igennem pandemien. Der var en dialog med enkelte af deltagerne. Alt i alt tog det 1,5 time med en kort pause. Der var stor tilfredshed med webinaret, og Robert er en glimrende formidler.

Inden selve webinaret startede, kørte der nogle PowerPoint-præsentationer, hvor hver af de lokale hjerteforeninger kort præsenterede deres tilbud.

Administrationen i Hjerteforeningen hjalp os med det tekniske, og i løbet af få dage var 104 deltagere tilmeldt webinaret. Det skal lige bemærkes, at kun ca. 60 % af de tilmeldte deltager (viser erfaringer fra flere webinarer), så man kan sagtens overbooke.

Vores næste projekt er at forsøge at arrangere cykelture. Det skal være stille og rolige hyggeture, hvor der også er plads til det sociale. Vi vil prøve os lidt frem med i første omgang at arrangere en tur på Amager og en tur på en grøn cykelrute i Købehavn.

Vi håber, dette kan inspirere andre lokale hjerteforeninger.

Med de venligste hilsener og på vegne af Hjertebrogruppen
Margit Grome, Hjerteforeningen København S, mail [email protected]

FotoMargit_6