GDPR, mails og billeder

GDPR, mails og billeder Her kan du finde hjælp til at håndtere persondataforordningen i forbindelse med den frivillige indsats. Persondataforordningen er en lov om databeskyttelse og kaldes også GDPR. (General Data Protection Regulation) I Hjerteforeningen er lokalforeninger og klubber selvstændigt dataansvarlige. Hver lokalforening har en dataansvarlig i bestyrelsen – typisk formanden – som underskriver en…

Læs mere

Forsikring

Forsikring Hjerteforeningens frivillige er dækket af Hjerteforeningens erhvervsansvarsforsikring og arbejdsskadeforsikring på lige fod med Hjerteforeningens medarbejdere: Erhvervsansvarsforsikringen Dækker frivillige mod erstatningsansvar for skade, som de måtte tilføje andre personer eller ting. Arbejdsskadeforsikringen Dækker frivillige, hvis de skulle komme ud for en ulykke og pådrage sig en personskade ved udførslen af det frivillige arbejde. Det er…

Læs mere