GDPR

GDPR Persondataforordningen er en lov om databeskyttelse og kaldes også GDPR. (General Data Protection Regulation) Som frivillig i Hjerteforeningen er det næsten uundgåeligt ikke at skulle behandle personoplysninger. Som frivillig er du, på samme måde som en medarbejder, en del af enten Hjerteforeningens eller lokalforeningens/klubbens dataansvar og skal derfor følge retningslinjerne for fortrolighed og sikker…

Læs mere

Forsikring

Forsikring Hjerteforeningens frivillige er dækket af Hjerteforeningens erhvervsansvarsforsikring og arbejdsskadeforsikring på lige fod med Hjerteforeningens medarbejdere: Erhvervsansvarsforsikringen Dækker frivillige mod erstatningsansvar for skade, som de måtte tilføje andre personer eller ting. Arbejdsskadeforsikringen Dækker frivillige, hvis de skulle komme ud for en ulykke og pådrage sig en personskade ved udførslen af det frivillige arbejde. Det er…

Læs mere