Om Repræsentantskabsmødet

Om Repræsentantskabsmødet Repræsentantskabsmødet er Hjerteforeningens øverste myndighed. Alle repræsentanterne skal være bestyrelsesmedlemmer i en lokalforening eller klub. Hjerteforeningens repræsentantskab mødes én gang årligt til ordinært repræsentantskabsmøde. Dette møde skal afholdes senest inden udgangen af maj. Vedtægter i fulde ordlyd kan hentes her på siden. Herunder følger desuden en række gode og hyppigt forekommende spørgsmål og…

Læs mere