Overvågning af hjertestartere

jhedelund

08 jul 2020

Hjerteforeningens frivillige har tjekket hjertestartere på dagligvarekæden faktas butikker

I den centrale del af Odense hænger to hjertestartere på dagligvarekæden faktas butikker. I de seneste måneder har formanden for Hjerteforeningen Odense, Mogens Bech Larsen, jævnligt tjekket, at hjertestarterne hænger på deres plads, og at batterierne på hjertestarterne har fungeret. For hjertestarterne skal være klar, hvis uheldet er ude, og et medmenneske falder om med hjertestop og skal genoplives med hjælp fra den nærmeste hjertestarter.

Mogens Bech Larsen har gået sin tur og holdt øje med hjertestarterne ca. hver 14. dag.

– Det er vigtigt for mig at sikre, at hjertestarterne er funktionsduelige, både fordi jeg er formand for den lokale afdeling af Hjerteforeningen, og så kender jeg fra mit eget liv vigtigheden af at kunne få hjælp fra en hjertestarter, siger Mogens Bech Larsen, formand for Hjerteforeningen Odense og fortsætter:

– Jeg blev selv reddet, da jeg fik hjertestop for 12 år siden. Andre mennesker skal have den samme chance for at komme tilbage til livet, og derfor gør jeg mit for at sikre, at hjertestarterne er i tiptop stand, siger Mogens Bech Larsen.

40 hjertestartere til fakta
Hjertestarterne på faktas mure i Odense stammer fra Hjerteforeningens Landsuddeling 2019, hvor ca. 6.000 frivillige gik fra dør til dør for at samle ind til opsætning af hjertestartere. Konceptet var – og er fortsat i 2020 – at man ved som gruppe at gå 15 ruter ved Hjerteforeningens dør-til-dør indsamling får en hjertestarter og et varmeskab monteret af en professionel elektriker fra TS-gruppen præcis der, hvor gruppen ønsker det.

Efter Landsuddelingen i 2019 blev der opsat omkring 400 hjertestartere, som indsamlingsgrupper havde samlet ind til. Men fordi engagerede mennesker uden tilhørsforhold til en specifik gruppe valgte at gå for den gode sag, blev der råderum for at sætte flere hjertestartere op andre steder.

Hjerteforeningen og dagligvarekæden fakta har i forvejen et godt samarbejde, blandt andet modtager Hjerteforeningen mere end en million kroner om året fra faktas kunder, idet man i alle faktas butikker kan donere sin returpant til hjertesagen. Og derfor var det oplagt at tilbyde fakta de 40 hjertestartere, som siden er blevet hængt op uden for 40 butikker. Butikkerne er udvalgt efter, hvor der er længst til en registreret hjertestarter.

Overvågningsenhed sikrer fremover funktionen
Hjertestartere skal vedligeholdes, for at de virker og kan redde liv. Derfor står Hjerteforeningen sammen med Telenor og Seluxit bag en ny intelligent IoT-løsning, der kan overvåge private hjertestartere, så de er funktionsduelige.

Disse overvågningsenheder bliver nu og i den kommende tid sat op, men i forårs- og forsommermånederne, hvor overvågningsenhederne endnu ikke var leveret, har Mogens Bech Larsen og andre af Hjerteforeningens frivillige landet over tjekket, at de 40 hjertestartere på faktas butikker var funktionsduelige.

Vil du gå for en hjertestarter?
Du kan også være med, når Hjerteforeningen for andet år i træk holder Landsuddeling den 30. august.
Konceptet for Landsuddelingen er enkelt: Saml en gruppe, der går mindst 15 indsamlingsruter. Derefter modtager gruppen en gratis hjertestarter, som gruppen selv beslutter placeringen af – professionelt monteret i et varmeskab af en elektriker fra TS-gruppen.

De indsamlede midler fra Hjerteforeningens Landsuddeling går nemlig til hjertestartere til danskerne – fordi hjertestartere redder liv, og fordi hvert sekund tæller, når hjertet stopper.

ServicePlus-aftale
Som noget nyt tilbyder Hjerteforeningen ét års ServicePlus-aftale, så man ikke skal bekymre sig om overvågning af hjertestarteren, service og eventuelle reparationer. ServicePlus-aftalen indbefatter døgnovervågning af hjertestarterne, så eventuelle fejl opdages og udbedres med det samme.

Meld dig som gruppestarter og få en gratis hjertestarter sat op et sted, du har valgt, på gådigtilenhjertestarter.dk

Mogens_Bech_Fakta_hjertestarter-2-1