Årsregnskab

aarsregnskab

Hvert år skal lokalforeninger og klubber indsende regnskab for det forgangne år. Foreningsregnskabet til både klubber og lokalforeninger kan hentes her på siden.

Gem filen på din computer med navnet 'foreningensnavn_regnskab_årstal' (fx hfassens_regnskab_2022 eller bkmidt_regnskab_2022 osv.)

OBS! Husk at gemme som *.xlsm, da filen benytter makroer.

Underskrevet regnskab sendes med frist senest 15. marts til mail [email protected] jf. hovedvedtægter §9 stk. 5.

Der kan underskrives digitalt via DigiSigner. Har I behov for dette, kan I kontakte frivilligadministrationen [email protected].

Bilag skal ligeledes indsendes enten fysisk til Hjerteforeningen, Vognmagergade 7, 1120 København, att. Finans eller som elektronisk bilag i en mail til [email protected]

Rejseafregninger - når transporten skal dækkes!

Rejseafregninger - når transporten skal dækkes!

Vejledning til brugen af foreningsregnskabet følger herunder i videoen.

Har I brug for supplerende hjælp, er I altid velkomne til at kontakte jeres frivilligkonsulent.

Play Video

I kan også herunder se en emneopdelt gennemgang - hvis det er lettere.

Videoerne tager udgangspunkt i regnskabsarket version 2021, hvorfor der forekommer nogle afvigelser i udseende, navne og enkelte funktioner. Men den grundlæggende logik og fremgangsmåde er den samme.

Har du spørgsmål eller ideer til årsregnskabet så kontakt din frivilligkonsulent.

Bliv en del af fællesskabet og Hjertesagen!

Klik på knappen og udfyld formularen - så kontakter vi dig!