Rekruttering og ledelse af frivillige

baggrund rekruttering

Her finder du relevant materiale og viden omkring rekruttering og ledelse af frivillige. I de røde bokse på venstre side finder du både materiale fra frivilliglederuddannelsen og andet godt.

Husk at du altid kan kontakte din frivilligkonsulent når du har behov for sparring eller skal i gang med en rekrutteringsproces i din bestyrelse.

Specifikke opgaver kan være et godt rekrutteringsredskab.

Det kan opleves som et meget stort og forpligtende skridt at melde sig ind i en bestyrelse, hvilket kan afskrække nogen fra at engagere sig som frivillig. Her kan det være en ide at tilbyde en afgrænset specifik spændende opgave f.eks. i forbindelse med udførelsen af en kerneaktivitet.

Engagementstrappen

Vedtægtsændringer giver muligheder.

I 2022 blev kravet om antallet af bestyrelsesmedlemmer i lokalforeningerne ændret. Således skal man som lokalforening ikke længere have mindst 5 bestyrelsesmedlemmer, men kan have mellem 3 og 7 bestyrelsesmedlemmer. Dette giver Jer mulighed for mere fleksibilitet i rekrutteringsprocessen og valget af om I søger et nyt bestyrelsesmedlem eller en praktisk frivillig til f.eks. jeres kerneaktiviteter.

Afklar hvilken type frivillig der skal rekrutteres.

Som led i rekrutteringsprocessen kan det være en god ide at afklare om I skal være specifik i jeres søgning? I så fald skal I tænke over hvilken post I ønsker at få besat og hvilke kvalifikationer I mener at dette kræver.

Leder I efter en ny formand til bestyrelsen, ønsker I måske specifikke personlige trak eller ledelseskompetencer. Søger i derimod efter en ny kasserer, søger I måske mere efter en frivillig, der godt kan lide at nørde med regnskaber og fondsansøgninger og som ikke behøver at være involveret i lokalforeningens øvrige aktiviteter. Det kan også være at i søger en praktisk frivillig til Hjertemotion, Hjertecafe eller GåMed, som som skal have en specifik afgrænset opgave og ikke behøver at involvere sig i bestyrelsens arbejde.

  • Må den kommende frivillige gerne udfylde en specifik rolle?
  • Hvilke egenskaber og interesser kræver dette?
  • Hvad gør opgaven attraktiv og spændende?
  • Skal opgaven justeres for at blive mere attraktiv?
  • Hvilken kanal er bedst for at nå denne type frivillige? (Medlemsmail, annonce, blandt deltagere, fagblad m.m.)

Løbende synlighed.

Når man er frivilligt engageret, er det vigtigt at man oplever et givende og behageligt arbejdsmiljø med meningsfulde opgaver. Som led i rekrutteringen af nye frivillige, kan det derfor være en god ide, løbende at skabe synlighed omkring jeres frivillige arbejde. Dette kan effektivt gøres via billeder af bestyrelsen og aktiviteterne, såvel som løbende opslag på jeres hjemmeside eller de sociale medier.

Manual til hjemmesiden.

Manual til hjemmesiden.

Læs mere om hvordan I nemt kan holde jeres hjemmeside og kalender opdateret og synlig for medlemmerne.

Husk at du altid kan kontakte din frivilligkonsulent hvis du har spørgsmål.

Bliv en del af fællesskabet og Hjertesagen!

Klik på knappen og udfyld formularen - så kontakter vi dig!