Dokumenter til generalforsamling

dokumentertilgf-1

Hvert år og senest den 15. marts holder Hjerteforeningens lokalforeninger og klubber generalforsamling. Har I spørgsmål eller brug for hjælp, kan I altid kontakte jeres frivilligkonsulent.

Den nyligt konstituerede bestyrelse skal håndtere 4 dokumenter og sende dem, således de er Hjerteforeningen i hænde senest den 22. marts 2021:

1. Forretningsorden: Hvis der er sket ændringer, skal det underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer (hvis en eller flere nye tiltræder eller fratræder bestyrelsen). Hvis ingen ændringer (helt samme bestyrelse som året før), orienteres frivilligadministrationen, at samme bestyrelse fortsætter. Det gøres af enten af lokalforening/klub eller af frivilligkonsulenten

2. Vedtægter for lokalforeninger og klubber: Samme principper som Forretningsorden (obs der kan for enkelte lokalforeninger eller klubber være behov for årlige underskrevne vedtægter ifm §18-midler).

3. Fortrolighedserklæring: Skal kun underskrives af formanden, og kun når vedkommende tiltræder

4. Skema over bestyrelsesmedlemmer: Hvis der er sket ændringer, udfyldes det med information om navne på alle bestyrelsesmedlemmer. Hvis ingen ændringer (helt samme bestyrelse som året før og med samme funktioner), orienteres frivilligadministrationen, at samme bestyrelse fortsætter. Det gøres af enten af lokalforening/klub eller af frivilligkonsulenten.

4 måder at indsende dokumenter og oplysninger

Via mail: frivilligadministration@hjerteforeningen.dk

Digitalt: Der kan underskrives digitalt via DigiSigner. Har I lyst til at prøve dette, kan I kontakte frivilligadministration@hjerteforeningen.dk

Formular: Skema over bestyrelsen kan udfyldes via elektronisk formular HER.

Post: Att. Team admin., Hjerteforeningen, Vognmagergade 7, 1. sal, 1120 København K.

Bliv en del af fællesskabet og Hjertesagen!

Klik på knappen og udfyld formularen - så kontakter vi dig!