Bestyrelsesarbejde

bestyrelsesmoeder

Hjerteforeningen har lokalforeninger i næsten alle landets kommuner. De repræsenterer Hjerteforeningen i lokalsamfundet og sikrer at det landsdækkende arbejde med oplysning, forebyggelse og patientstøtte bliver båret ud lokalt.

Lokalforeningerne er båret af frivillige kræfter organiseret i en lokal bestyrelse. Det kræver ikke særlige kompetencer at stille op til en bestyrelsespost. Overordnet set er bestyrelsesmedlemmerne drevet af en lyst til at gøre noget for hjertesagen gennem et givende samarbejde med andre.

Hver lokalforening må have fem til syv frivillige i bestyrelsen og her foruden to suppleanter. Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede planlægning, økonomistyring og koordinering af lokale aktiviteter, fx foredrag, motionsaktiviteter og hjertecafeer. Politisk kan lokalforeningerne tage vigtige emner på sundhedsområdet op til lokal debat.

Bestyrelsen kan vælge at organisere sig med en række aktivitetsgrupper, hvor aktivitetsfrivillige kan bidrage til konkrete opgaver eller projekter. Aktivitetsgrupper og -frivillige kan fx beskæftige sig med hjertemotion, PR, lokalpolitik, traveture, hjertecafé mv.

Lokalforeningerne har indflydelse på Hjerteforeningens arbejde gennem vores medlemsdemokrati, hvor bestyrelsesmedlemmer kan deltage i fokusgrupper og ved årlige møder. Hvert år gennemføres fx Regionsmøder, hvor lokalforeningerne har mulighed for dialog med Hjerteforeningens ledelse. Lokalforeningernes bestyrelse indgår i Hjerteforeningens repræsentantskab.

Find lokalforeningen i din kommune:
Her kan du finde din lokalforening

Bliv en del af fællesskabet og Hjertesagen!

Klik på knappen og udfyld formularen - så kontakter vi dig!