Bestyrelsesarbejde

Smiling aged businesswoman in glasses looking at colleague at team meeting, happy attentive female team leader listening to new project idea, coach mentor teacher excited by interesting discussion

Hjerteforeningens indsatser og aktiviteter er særligt effektive og stærke, når det tager afsæt i det lokale og nære. Vi når langt flere hjertepatienter og pårørende, når vi er organiseret lokalt.

Af den grund er det vigtigt, at vi har frivillige, der ønsker at indgå i bestyrelsesarbejdet i Hjerteforeningens lokalforeninger og klubber.

Bestyrelsesarbejdet er med andre ord en forudsætning for at kunne lykkes med vores strategiske målsætninger og fokuserede indsatsområder.

Hjerteforeningen har lokalforeninger i (næsten) alle landets kommuner, og klubber på børneområdet i alle regioner.

De repræsenterer hver især Hjerteforeningen i lokalsamfundet og understøtter at det landsdækkende arbejde med det forebyggende, når lynet slår ned og livet med en hjertesygdom, bliver båret ud lokalt.

Roller og ansvar i en bestyrelse!

Roller og ansvar i en bestyrelse!

Bestyrelserne har indflydelse på Hjerteforeningens arbejde gennem bl.a. udviklingsprojekter, fokusgrupper, planlægningsmøder, idémøder, formandsmøder, regionsmøder, frivilligdagen og naturligvis repræsentantskabsmødet.

Bliv en del af fællesskabet og Hjertesagen!

Klik på knappen og udfyld formularen - så kontakter vi dig!