Vincent Löffler

Mulige foredragsemner: Det forandrede liv Et foredrag om de psykiske reaktioner der følger af at blive ramt af en hjertesygdom både som patient og pårørende. Vi vil både komme ind på hvad der ligger bag angst, sorg, stress og tankemylder og hvordan vi håndterer disse reaktioner. Da hjertesygdommen ikke kun rammer patienten, men hele familien,…

Læs mere

Maria Mavropoulou

Psykiske reaktioner Pårørendeproblematikker: fx egenomsorg, copingstrategier, følelser hos patienter/pårørende under sygdomsforløb Angst, depression, sorg Professionel baggrund: Psykolog, specialist i psykoterapi Arbejdsplads: Bispebjerg Hospital, Palliativ Medicinsk afdeling – samt selvstændig i NytIndblik ved Nyboder/København K By: København Email: [email protected] Tlf: 20902094

Læs mere

Line Brøgger Mikkelsen

Mulige foredragsemner Hvad betyder et trygt og et stabilt parforhold ifm at den ene rammes af en kronisk sygdom? Hvad er det for konfliktmønstre par kan ryge ind i, og hvordan kan de blive udløst og/ eller forstærket ved kronisk sygdom? Hvad kan par gøre for at vedligeholde og styrke parrelationen? Når den ene i en…

Læs mere

Trine Veile

Psykiske reaktioner på det at have Hjertekarsygdom. Psykiske reaktioner på at være hjertestopsoverlever Den svære kommunikation ml patient og pårørende. At være pårørende til en hjertepatient. Stress og stresshåndtering i forbindelse med hjertekarsygdom. Håndtering af kronisk sygdom/nedsat funktionsniveau. Hjertepatienter, som følge af kemobehandling og de psykiske problematikker dette medfører. Angst og ICD.   Alle foredrag…

Læs mere

Rikke Thor

Mulige foredragsemner: Intimitet, krop og seksualitet ved hjertesygdom, – for borgere eller fagpersoner.Foredrag for fagpersoner, omhandler desuden hvordan man kan tale med borgere og patienter om seksualitet på en god faglig måde, uden at overskride egen eller andres grænser.I mine oplæg og foredrag kommer jeg med konkret, faglig information, har dialog med deltagerne undervejs, ofte…

Læs mere

Jesper Outzen

Hvordan får vi mest ud af vores ene liv? Hvad er det enkelte menneskes potentiale – og hvordan indfrier vi det? Indtil august 2017 levede Jesper Outzen et helt almindeligt liv. Men den 10. august 2017 fik Jesper en stor blodprop i hjertet. 41 år gammel og nybagt far for anden gang. Da han fik…

Læs mere

Ole Juul

Mulige foredragsemner: Det foredrag, der i Hjerteforeningens regi kan være interessant, hedder ”At være fortalt”. Det handler om tab af identitet i forb.m. sygdom og styrken ved at vide sig ”fortalt” ind i stærke, livgivende og identitetsskabende sammenhænge. Se mere på Sogneaften.dk. Professionel baggrund: Tidl. sognepræst og forfatter Pris: 4000 kr. Kørselsgodgørelse: Ja By: Hadsten…

Læs mere

Berit K. Nielsen

Mulige foredragsemner De kriser og spekulationer, der kan opstå ved at være pårørende til en kronisk hjertekarpatient Hvad sker der i familien når man får et hjertebarn Professionel baggrund: Psykolog og forsker i sundhedspsykologi og patientinvolvering Arbejdsplads: Aarhus Universitetshospital Pris: ca. 3000 kr. Kørselsgodgørelse: Ja By: Aarhus Email: [email protected] Tlf: 51 88 05 76

Læs mere