Retningslinjer for aktiviteter under Covid-19

jhedelund

21 sep 2021

Covid-19 retningslinjer 

Opdateret 10. september 2021.

 

Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og retningslinjer.

Hold afstand, sprit af, luft ud og bliv hjemme hvis du har symptomer.

 

Smitteopsporing

For at sikre mulighed for smitteopsporing skal frivillige tovholdere tilbyde deltagerne at de kan registrere deres kontaktoplysninger ved fysiske arrangementer, så det er muligt at kontakte de øvrige deltagere, hvis en deltager har været smittet. Registreringen sker selvfølgelig GDPR-sikkert, og I kan herunder finde retningslinjer for kommunikation med deltagere og et skema til registrering af deltagernes oplysninger:

  • En deltagerliste, så vi har et overblik over, hvem en potentielt smittet person har været i kontakt med findes her
  • GDPR-retningslinjer i forhold til registrering af deltagere ved arrangementer findes her

Derudover er tovholderen ansvarlig for at opfordre alle deltagere til at downloade app’en ”Smitte|Stop” på deres smartphone ved arrangementer, i nyhedsbreve, på sociale medier osv. Hvis Covid-19 smitte bliver observeret, tager tovholderen kontakt til frivilligkonsulenten, som sørger for kommunikationen til deltagerne.

covid19