Rejse- og udlægsafregning

Rejse- og udlægsafregning Her kan du hente skemaer til afregning af kørsel og udlæg:   Hent rejse og udlægsafregning (enkelt-tur)   Hent kørselsafregning til flere ture Hvordan bestemmes kørselstaksten? Hjerteforeningen følger statens takster, som er sat af skattestyrelsen. Skattestyrelsen har senest ændret satserne for kørsel med virkning fra 1. maj 2022, som en konsekvens af…

Læs mere

Vejledning CVR

Vejledning CVR Når I som lokalforening eller klub skal registreres med CVR, skal formanden eller kassereren med eget NemID registrere jer på www.virk.dk. CVR-nummeret skal opdateres minimum hvert tredje år for at virke, ellers bortfalder det. Personen, som har indberettet, kan løbende ændre de data, der står bag CVR nummeret. Når kassereren eller formanden har…

Læs mere

Tjekliste ved ny kasserer

Tjekliste ved ny kasserer Det er desværre (lidt endnu) et vilkår at kassererposten er omgærdet af en vis portion bureaukrati og formelle procedure, der tager den tid de nu tager. Man skal væbne sig med tålmodighed og en tunge lige i munden. Men det lader sig altid gøre før eller senere, og tøv ikke med…

Læs mere

Fonde

Fonde Hjerteforeningen får løbende værdifuld støtte fra fonde og puljer til vores projekter og aktiviteter. Her på siden kan du hente vejledning til at skrive en ansøgning og en liste med forslag til lokale fonde. Listen er til inspiration og opdateres årligt, og det er derfor en god ide – inden du søger – at…

Læs mere

Årsregnskab

Årsregnskab Hvert år skal lokalforeninger og klubber indsende regnskab for det forgangne år. Foreningsregnskabet til både klubber og lokalforeninger kan hentes her på siden. Gem filen på din computer med navnet ‘foreningensnavn_regnskab_årstal’ (fx hfassens_regnskab_2022 eller bkmidt_regnskab_2022 osv.) OBS! Husk at gemme som *.xlsm, da filen benytter makroer. Men jeg har ikke Office på min computer?…

Læs mere

Retningslinjer for udgifter

Retningslinjer for udgifter Det er bestyrelsens ansvar, at aktiviteter gennemføres i overensstemmelse med følgende retningslinjer og Hjerteforeningens formål i øvrigt. Telefongodtgørelse og net-opkobling Telefongodtgørelse og tilskud til net-opkobling kan maksimalt udgøre 1500 kr. pr. lokalforening/klub. Godtgørelsen er skattefri for modtager. Godtgørelsen kræver ikke bilag fra udbyder, men et internt notat med underskrifter fra modtagerne i…

Læs mere

Budgetansøgning

Budgetansøgning Hvert år skal bestyrelsen indsende budgetansøgning for det kommende år. Her vurderer I, hvilke aktiviteter I vil lave det næste år og estimerer udgifterne til at gennemføre dem. Skema og vejledning kan findes her på siden. Har I brug for supplerende hjælp, er I altid velkomne til at kontakte jeres  frivilligkonsulent. OBS ny mail…

Læs mere