Fodbold for Hjertet

Fodbold for Hjertet Fodbold for Hjertet er en aktivitet lavet i samarbejde med DBU. I træningen er der fokus på fællesskabet, og her er vi sammen uafhængig af alder, form og fodbolderfaring. Det er altså hverken dit niveau, din alder eller din form som er afgørende. Det vigtigste er, at vi er sammen og har…

Læs mere

Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesarbejde Hjerteforeningen har lokalforeninger i næsten alle landets kommuner. De repræsenterer Hjerteforeningen i lokalsamfundet og sikrer at det landsdækkende arbejde med oplysning, forebyggelse og patientstøtte bliver båret ud lokalt. Lokalforeningerne er båret af frivillige kræfter organiseret i en lokal bestyrelse. Det kræver ikke særlige kompetencer at stille op til en bestyrelsespost. Overordnet set er bestyrelsesmedlemmerne…

Læs mere

Patientstøtter

frivillig patientstøtte

Patient-, pårørende-, og forælderstøtter Når sygdom rammer, er det naturligt at blive overvældet af spørgsmål, svære følelser, tvivl og bekymringer. Mange synes, at det kan være svært at tale med nære og kære, fordi de ikke ønsker at gøre dem kede af det. Det er vores erfaring, at mange har stor glæde af at mødes…

Læs mere

Nytårsmarch

Nytårsmarch Hjerteforeningens lokalforeninger arrangerer Nytårsmarcher på årets første dag adskillige steder i landet. Konceptet er ganske enkelt: Man vælger en passende – og gerne smuk – rute på ca. 5 km og sørger for, at der via lokalpressen, hjemmesiden eller mail til medlemmerne bliver meldt ud om mødetid og sted for aktiviteten, som er gratis…

Læs mere

Hjertecaféer

Hjertecaféer En hjertecafé er til for hjertepatienter og pårørende. Faglig relevant viden og medmenneskelig støtte og opmuntring øger livskvaliteten og gør det nemmere at få inspiration til en hjertesund livsstil. Derfor er tanken bag en hjertecafé at skabe et trygt miljø, hvor man kan stille personlige og faglige spørgsmål og dele erfaringer med andre om…

Læs mere

Foredrag og Webinarer

Foredrag og Webinarer Vi har samlet en liste med foredrags- og oplægsholdere, som kan kontaktes med henblik på at dele viden og inspiration med medlemmer og borgere rundt om i landet. I takt med, at vi hører om yderligere gode foredragsholdere, tilføjer vi dem til listen. Alle foredragsholdere på listen er blevet kontaktet og har…

Læs mere

Hjertestier

hjertesti

Hjertestier En hjertesti er en afmærket motionsrute, hvor der langs ruten er opsat skilte med Hjerteforeningens logo. Stien kan anvendes hele døgnet og af alle. Mange af Hjerteforeningens lokalforeninger arrangerer faste ugentlige begivenheder på hjertestierne, fx ugentlige træningssamlinger med forskellige aktiviteter. Herudover afholdes der mange steder enkeltstående events og årlige lokale begivenheder fx nytårsmarcher og…

Læs mere

Hjertemotion

Hjertemotion Hvad er Hjertemotion? Hjertemotion er Hjerteforeningens motionshold til hjertepatienter og pårørende. Hjertemotion har til formål at: At understøtte fastholdelse af fysisk aktivitet blandt hjertepatienter At tilbyde motionshold til hjertepatienter i trygge rammer efter endt rehabilitering i kommune eller på hospital, eller når de har behov for dette. At understøtte socialt samvær med andre hjertepatienter…

Læs mere

Giv Liv

Giv Liv I Hjerteforeningens kæmper vi for at sikre, at alle personer med akutte hjerteproblemer modtager en akutindsats af høj kvalitet. Det er en af vores helt centrale målsætninger! Langt flere med akutte hjerteproblemer skal overleve – og de skal overleve med færrest mulige mén. Hjerteforeningen arbejder derfor for, at alle akutte hjertepatienter hurtigst muligt…

Læs mere