Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesarbejde Hjerteforeningens indsatser og aktiviteter er særligt effektive og stærke, når det tager afsæt i det lokale og nære. Vi når langt flere hjertepatienter og pårørende, når vi er organiseret lokalt. Af den grund er det vigtigt, at vi har frivillige, der ønsker at indgå i bestyrelsesarbejdet i Hjerteforeningens lokalforeninger og klubber. Bestyrelsesarbejdet er med…

Læs mere

Patientstøtter

frivillig patientstøtte

Patient-, pårørende-, og forælderstøtter Hjerteforeningens patientstøtteindsats er en landsdækkende indsats, der målretter sig nydiagnosticerede patienter med hjerte-kar-sygdomme og patienter, som er genindlagt. Indsatsen omfatter både patient-, forælder- og pårørendestøtter Vi tilbyder en samtale på stuen på en hjerteafdeling. Vi tilbyder ligeledes telefonsamtaler via patientstøttegalleriet. Alle støtter er frivillige. Man kan læse om kravene for at…

Læs mere

Nytårsmarch

Nytårsmarch Hjerteforeningens lokalforeninger arrangerer Nytårsmarcher på årets første dag adskillige steder i landet. Konceptet er ganske enkelt: Man vælger en passende – og gerne smuk – rute på ca. 5 km og sørger for, at der via lokalpressen, hjemmesiden eller mail til medlemmerne bliver meldt ud om mødetid og sted for aktiviteten, som er gratis…

Læs mere

Hjertecafé

Hjertecafé Med Hjertecafeer kan du som frivillig bidrage til at skabe meningsfulde fællesskaber for hjertepatienter og deres pårørende. Du kan være med til at skabe et trygt rum, hvor man kan dele tanker med ligesindede og hjælpe hinanden i livet med en hjertesygdom eller facilitere faglige oplæg fra fx diætister, læger, psykologer eller sygeplejersker. Kender…

Læs mere

Foredrag og Webinarer

Foredrag og Webinarer Foredrag og faglige oplæg er en fin måde at formidle ny viden til en specifik målgruppe eller generelle oplysninger til alle borgere. Når der skal hyres oplæg- eller foredragsholdere til lokale arrangementer, er det vigtigt, at det er oplægs- og foredragsholdere som formidler en viden, som Hjerteforeningen kan stå inde for. Hvis…

Læs mere

Hjertestier

hjertesti

Hjertestier En hjertesti er en afmærket motionsrute, hvor der langs ruten er opsat skilte med Hjerteforeningens logo. Stierne er åbne for alle, men de kan variere meget i forhold til fremkommelighed. Mange af Hjerteforeningens lokalforeninger arrangerer faste ugentlige begivenheder på hjertestierne, fx Gå Med eller ugentlige træningssamlinger med forskellige aktiviteter. Herudover afholdes der mange steder…

Læs mere

Hjertemotion

Hjertemotion Kære frivillige tovholdere og instruktører i Hjertemotion Tak fordi I er en del af Hjertemotion – det er kun med jeres hjælp at det er muligt at etablere faglige og bæredygtige tilbud om motion og fællesskab i lokalområdet. Hjerteforeningen ønsker derfor at understøtte jeres behov på bedst mulig vis! På denne side kan du…

Læs mere

Hjerteredder

Hjerteredder I Hjerteforeningens kæmper vi for at sikre, at alle personer med akutte hjerteproblemer modtager en akutindsats af høj kvalitet. Det er en af vores helt centrale målsætninger! Langt flere med akutte hjerteproblemer skal overleve – og de skal overleve med færrest mulige mén. Hjerteforeningen arbejder derfor for, at alle akutte hjertepatienter hurtigst muligt køres…

Læs mere