Fodbold for Hjertet

Fodbold for Hjertet Fodbold for Hjertet er en aktivitet lavet i samarbejde med DBU. I træningen er der fokus på fællesskabet, og her er vi sammen uafhængig af alder, form og fodbolderfaring. Det er altså hverken dit niveau, din alder eller din form som er afgørende. Det vigtigste er, at vi er sammen og har…

Læs mere

Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesarbejde Hjerteforeningens indsatser og aktiviteter er særligt effektive og stærke, når det tager afsæt i det lokale og nære. Vi når langt flere hjertepatienter og pårørende, når vi er organiseret lokalt. Af den grund er det vigtigt, at vi har frivillige, der ønsker at indgå i bestyrelsesarbejdet i Hjerteforeningens lokalforeninger og klubber. Bestyrelsesarbejdet er med…

Læs mere

Patientstøtter

frivillig patientstøtte

Patient-, pårørende-, og forælderstøtter Når sygdom rammer, er det naturligt at blive overvældet af spørgsmål, svære følelser, tvivl og bekymringer. Mange synes, at det kan være svært at tale med nære og kære, fordi de ikke ønsker at gøre dem kede af det. Det er vores erfaring, at mange har stor glæde af at mødes…

Læs mere

Nytårsmarch

Nytårsmarch Hjerteforeningens lokalforeninger arrangerer Nytårsmarcher på årets første dag adskillige steder i landet. Konceptet er ganske enkelt: Man vælger en passende – og gerne smuk – rute på ca. 5 km og sørger for, at der via lokalpressen, hjemmesiden eller mail til medlemmerne bliver meldt ud om mødetid og sted for aktiviteten, som er gratis…

Læs mere

Hjertecaféer

Hjertecaféer Med Hjertecafeer kan du som frivillig bidrage til at skabe meningsfulde fællesskaber for hjertepatienter og deres pårørende. Du kan være med til at skabe et trygt rum, hvor man kan dele tanker med ligesindede og hjælpe hinanden i livet med en hjertesygdom eller facilitere faglige oplæg fra fx diætister, læger, psykologer eller sygeplejersker. Kender…

Læs mere

Foredrag og Webinarer

Foredrag og Webinarer Vi har samlet en liste med foredrags- og oplægsholdere. Foredragsholdere har angivet emner og vilkårene for deres foredrag. Den endelige aftale indgås individuelt, derfor er informationerne på foredragslisten kun vejledende. Programmet for online foredrag (webinarer) samt en vejledning til hvordan man finder en god foredragsholder han hentes her på siden. Sådan søger…

Læs mere

Hjertestier

hjertesti

Hjertestier En hjertesti er en afmærket motionsrute, hvor der langs ruten er opsat skilte med Hjerteforeningens logo. Stierne er åbne for alle, men de kan variere meget i forhold til fremkommelighed. Mange af Hjerteforeningens lokalforeninger arrangerer faste ugentlige begivenheder på hjertestierne, fx ugentlige træningssamlinger med forskellige aktiviteter. Herudover afholdes der mange steder enkeltstående events og…

Læs mere

Hjertemotion

Hjertemotion Kære frivillige tovholdere og instruktører i Hjertemotion Det er kun med jeres hjælp at det er muligt at etablere faglige og bæredygtige tilbud om motion og fællesskab i lokalområdet. Hjerteforeningen ønsker at understøtte jeres behov på bedst mulig vis! På denne side kan du derfor finde al den viden om Hjertemotion du har brug…

Læs mere

Giv Liv

Giv Liv I Hjerteforeningens kæmper vi for at sikre, at alle personer med akutte hjerteproblemer modtager en akutindsats af høj kvalitet. Det er en af vores helt centrale målsætninger! Langt flere med akutte hjerteproblemer skal overleve – og de skal overleve med færrest mulige mén. Hjerteforeningen arbejder derfor for, at alle akutte hjertepatienter hurtigst muligt…

Læs mere